Kurumsal

Tedarikçi Aydınlatma Metni için tıklayınız.

 

FEBA ELYAF ENDÜSTRİYEL MOBİLYA MALZ. SAN. VE TİC. AŞ.(FEBA SÜNGER)Tedarikçi yetkilisi olarak, elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) dayanarak düzenlediğimiz  FEBA SÜNGER Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikası usul ve esaslarıyla işlemekte ve gizli tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve aşağıda bilgilerimizi sunduğumuz veri sorumlusu sıfatıyla onayınızı istemekteyiz.

Unvan:

FEBA ELYAF ENDÜSTRİYEL MOB. MALZ. SAN. VE TİC. AŞ.

MERSİS Numarası:

 

Adresi:

OSB. 45. CAD.NO:13 MELİKGAZİ/KAYSERİ

Telefon:

0352 322 13 30-31

Faks:

-

E-mail:

info@febasunger.com.tr

 

Tedarikçi yetkilisi: Kimlik, iletişim, lokasyon,  imza, hukuki işlem, fiziksel mekân güvenliği,oto plaka no,adres,e-posta,yük bilgileri,kayıt işlem , ödeme bilgileri, risk yönetimi, mesleki deneyim, işlem güvenliği, çalışma verileri, sigorta bilgileri veri kategorisi içindeki Politika ekinde belirtilen kişisel verilerinizi;

  • Taahhütnamenin ifası başta olmak üzere Politika’da belirlenen amaçlara bağlı, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlemekteyiz.
  • Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen süreler boyunca, gereken her türlü teknik ve idari tedbirler alarak özenle korumakta, başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde 6 ay içerisinde silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.
  • Korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almakta ve kontrolleri yapmaktayız.
  • Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yönetim kurulu üyeleri ile paylaşabilmekteyiz.

FEBA SÜNGER’de güvenlik, giriş ve çıkışların kontrol edilmesi amacıyla görüntülü kamera sistemleri bulunmakta, işyerinde geçirdiğiniz süre boyunca iç ve dış mekânlarda kayıt altına alınmakta, görüntü kayıt sistemleri ile yöneticilerin belirlediği üçüncü kişilerce takip edilebilmektedir. Elektronik iletilere izin vermeniz halinde iletişim bilgileriniz üzerinden gerekli iletişimi sağlamaktayız.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Politika'da düzenlendiği şekilde,  Başvuru FormunuFEBA SÜNGER’e ileterek yapabilirsiniz.

FEBA SÜNGER Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası, Başvuru Formu için “febasunger.com.tr ” adreslerinden ulaşabilirsiniz.

AÇIK RIZA BEYANIM

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, FEBA SÜNGER Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikası’nı okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan eder; Veri sorumlusunun güvenlik, denetim, sağlık gibi meşru menfaatler, sözleşme ya da kanundan kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine, ticari elektronik ileti almayı;

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                           Kabul Etmiyorum

Veri Sahibi

Adı Soyadı  :.........................................

Tarih           :........./......../..................         İmza            :.....................................